Kontakty

Adresa sídla spoločnosti

Glóries s.r.o.

Adam Trajan 14, 921 01 Piešťany, Slovensko

IČO: 51302489

DIČ: 2120664777

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 41420/T

 

Prevádzka

Štefániková 11, 921 01 Piešťany 

 

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:

 


Bankové spojenie

IBAN: SK45 0900 0000 0051 4030 8747

BIC SWIFT kód GIBASKBX